Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012

ΤΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΘΑΡΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ