Κυριακή, 25 Αυγούστου 2013

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΑΣ. Η ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΡΓΟ ΜΟΥ -ΚΑΡΒΟΥΝΟ- 2009