Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ