Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013

ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΚΗΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ