Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013

ΤΟ ΠΑΝΣΕΠΤΟΝ ΛΕΙΨΑΝΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΤΗΡΩΝΟΣ ΣΤΟ ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΕΡΓΟ ΜΟΥ 1997
ΕΡΓΟ ΜΟΥ 2006