Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Ο ΜΕΓΑΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΕΝ ΕΤΕΙ 1854

ΕΡΓΟ ΜΟΥ 2008