Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

ΕΓΚΩΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΝΥΜΦΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΣΟΦΟΥ