Σάββατο, 1 Μαρτίου 2014

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΑΓΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΤΗΡΩΝΟΣ & ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΟΥΤΟ ΙΕΡΟ ΛΕΙΨΑΝΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΤΗΡΩΝΟΣ ΣΤΟ ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ