Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΟΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΑΡΤΗΣ

ΕΡΓΟ ΜΟΥ 2007

                                    Η ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ
                                                           ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
                                                                  ΑΡΤΑ 13/03/2014