Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΟΣΙΑΣ ΜΑΤΡΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΟΜΜΑΤΟΥ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΑΣΗΣ ΕΝ ΚΟΣΜΩ ΤΗΣ ΡΩΣΙΔΟΣ