Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΕΠΙ ΤΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΕΚ ΤΗΣ ΦΟΒΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΑΠΕΙΛΗΣ ΤΗΝ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΟΥ 2003