Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΠΟΤΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ