Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΙ Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ


 Λειψανοθήκη περιέχουσα τμήμα της κάρας του Αγίου Ευσταθίου
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΗΠΕΙΡΩ ΑΓΙΩΝ  ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ-ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΛΥΚΕΙΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 1991

http://leipsanothiki.blogspot.gr/2013/01/47.html (ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ)