Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΤΟΥΡΚΟΛΕΚΑΣ


Eκ της Υμνογραφίας του Αγίου ποίημα Νικοδήμου Αεράκη