Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

Ο ΟΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΣΛΙΔΗΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΕΡΑ ΤΟΥ ΛΕΙΨΑΝΑ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΔΡΑΜΑΣ