Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

ΑΓΙΑ Η ΜΑΤΡΩΝΑ Η ΑΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΟ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΗΣ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ