Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ.

                                                                 ΕΡΓΟ ΜΟΥ 2004

ΕΡΓΟ ΜΟΥ 2004