Κυριακή 8 Ιουλίου 2012

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙΟΥ ( ΜΠΑΚΝΑΝΑ)

ΕΡΓΟ ΜΟΥ 2011