Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΟΥ ΨΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΩΝΥΜΗ Ι.Μ. ΗΛΙΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ


Προφήται Άγιοι Θεομαρτύρητοι Ηλία ένδοξε Τίμιε Πρόδρομε, υπέρ ημών προς τον Θεόν πρεσβεύετε αεννάως, τούτον γαρ το σκήνωμα αμφοτέροις ανέθημεν  όθεν αξιώσατε και τους τρόπους μιμήσασθαι και ευρείν  παρα Χριστώ τω Θεώ ,το μέγα και πλούσιον έλεος.