Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012

ΤΕΜΑΧΙΟΝ ΕΚ ΤΗΣ ΚΑΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΣΙΟΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ